Fl Obits - Pensacola Journal - Jun 7, 1908 - Mrs. C. J. Bonifay

Click anywhere on image for printable version

Fl Obits - Pensacola Journal - Jun 7, 1908 - Mrs. C. J. Bonifay
Fl Obits - Pensacola Journal - Jun 7, 1908 - Mrs. C. J. Bonifay, part 2
Fl Obits - Pensacola Journal - Jun 7, 1908 - Mrs. C. J. Bonifay, part 3

 

Source: Pensacola Journal, Jun 7, 1908, page 2