Kentucky Obituaries - Kentucky Irish American - August 11, 1900

RECENT DEATHS.

  • Mrs. Hannah Head

  • Mrs. Hannah Thornton

     

    Source: Kentucky Irish American, August 11, 1900